Skip survey header

Test českého občanství. Znáte svoji vlast?

Page 1 Questions

1. Jak se jmenoval americký prezident, jenž se významně zasloužil o uznání samostatného Československa? *Tato otázka je povinná
0%