Skip survey header

Test Zvládnete vědecké otázky na úrovni základní školy?

Page 1 Questions

1. Je zemské jádro horké? *Tato otázka je povinná
Otázku zodpovědělo správně 86 % dotázaných Evropanů a 84 % Američanů. Nejméně úspěšní byli Indové s 57%.
0%